W dniu 3 grudnia 2004 r. w Warszawie zawarte zostało porozumienie o współpracy w zakresie tworzenia niezależnej Polskiej Atomowej Skali Czasu TA(PL). Celem Porozumienia jest utrzymanie i doskonalenie niezależnej Polskiej Atomowej Skali Czasu TA(PL) oraz zagwarantowanie ciągłości współpracy Głównego Urzędu Miar i krajowych instytucji lub laboratoriów metrologicznych w zakresie prowadzenia atomowych wzorców czasu i częstotliwości.

Uczestnikami porozumienia zostały: *w wyniku reorganizacji wojskowych służb metrologicznych Centralny Ośrodek Metrologii Wojskowej oraz 1 Specjalistyczny Ośrodek Metrologii Sił Powietrznych występują obecnie pod wspolną nazwą Centralny Wojskowy Ośrodek Metrologii
**na podstawie podręnego porozumienia w tworzeniu TA(PL) uczestniczy również Semiconductors Physics Institute z Litwy

Baza danych dla TA(PL) jest narzędziem służącym: